บริหารจัดการอาคาร: ข้อควรรู้ในการเลือกโต๊ะประชุมให้เหมาะกับห้องของคุณ อันดับแรกที่เราต้องทราบคือ ขนาดห้องประชุม ที่สำคัญอย่าลืมเผื่อพื้นที่สำหรับวางเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เสริมอื่นๆ และควรเว้นระยะห่างจากกระดานไวท์บอร์ด/หน้าเวที/และประตูทางเข้าให้พอดีกับการใช้งาน

ขนาดโต๊ะประชุม

– ควรเลือกให้สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าประชุมและ พื้นที่ห้อง โดยผู้นั่ง 1คน ควรมีพื้นที่ต่อความยาวโต๊ะประมาณ 60-80 ซม.

รูปแบบโต๊ะประชุม

– ควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของห้อง เช่นถ้าห้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ควรเลือกโต๊ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกัน หากห้องเป็นจตุรัส สามารถเลือกโต๊ะกลมหรือโต๊ะสี่เหลี่ยมจตุรัสได้

– เว้นช่องว่างรอบโต๊ะ สำหรับเก้าอี้ และทางเดิน (ระยะเว้นแนะนำโดยประมาณ)

วิธีเว้นช่องว่างรอบโต๊ะ สำหรับเก้าอี้ และทางเดิน (ระยะเว้นแนะนำโดยประมาณ)

60-85 cm. พื้นต่อผู้นั่ง 1คน เมื่อวางเก้าอี้รอบๆโต๊ะประชุม เช่น ต้องการนั่ง 6ท่าน (ซ้าย 3 ขวา 3) โต๊ะควรยาวประมาณ 60×3= 180 cm.
110-140 cm. ระหว่าง โต๊ะประชุมและ ผนังห้อง
40 cm. อย่างต่ำระหว่างหลังเก้าอี้และผนังห้อง
50-70 cm. ระหว่างหลังเก้าอี้และผนังห้อง เพื่อที่จะเดินได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องเอียงตัวเดิน

โต๊ะเสริม เก้าอี้เสริมห้องประชุม

ในบางโอกาศที่ต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าประชุมแบบชั่วคราว และมีพื้นที่จำกัด ผู้ใช้สามารถใช้โต๊ะพับอเนกประสงค์ และเก้าอี้ที่ซ้อนได้ เช่นเก้าอี้จัดเลี้ยง หรือเก้าอี้พลาสติก เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ เมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถเก็บโต๊ะและเก้าอี้เพื่อประหยัดพื้นที่ได้

– ตัวอย่างสินค้าโต๊ะพับอเนกประสงค์
– ตัวอย่างสินค้าเก้าอี้จัดเลี้ยง

ก้าวที่ดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเลือกโต๊ะประชุมที่เหมาะสมกับห้องประชุมได้ เพราะห้องประชุมที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมบรรกาศการประชุมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการให้เราช่วยแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า ทางเรายินดีรับใช้อย่างยิ่งค่ะ